Nowoczesność w analizie mleka i produktów mleczarskich
Home » Mleko i produkty mleczne » Analiza mleka – wykrywanie próbek zafałszowanych za pomocą Bentley DairySpec FT

Analiza mleka – wykrywanie próbek zafałszowanych za pomocą Bentley DairySpec FT

19.09.2023r.

Fałszowanie żywności jest powszechnym zjawiskiem dotyczącym większości produktów żywnościowych a mleko w skali globalnej jest jednym z najczęściej fałszowanych gałęzi żywnościowych.

Może ono polegać na zastąpieniu jednego składnika innym, tańszym składnikiem, dodawaniem wody, dodawaniem substancji bakteriobójczych i konserwujących lub zobojętnianiu nad kwaszonego mleka. Często również ma miejsce fałszowanie mleka koziego i owczego tańszym mlekiem krowim.

Zdarza się również przypadkowe zanieczyszczenie mleka na przykład środkami do dezynfekcji linii udojowych co stanowi zagrożenie nawet w najbardziej cywilizowanych krajach świata.

Opcję wykrywania próbek nienormalnych/zafałszowanych możemy zaproponować użytkownikom aparatu Bentley DairySpec na trzech poziomach:

– w zakładach przetwórczych jako część rutynowych badań mleka od dostawców mleka do zapłaty

– w zakładach produkcyjnych, aby sprawdzić proces produkcji

– na poziomie stada (sprawdzenie krowa vs. stado lub stado vs. stado)

Wykorzystanie opcji wykrywania próbek zafałszowanych w systemach zapłaty

Monitoring próbek mleka pod kątem zafałszowań może być wykonywany jako część normalnych, rutynowych testów kontroli jakości mleka surowego przeprowadzanych przez każdego przetwórcę mleka. Wykorzystuje się do niego te same widma absorpcji wykorzystywane do analizy FTIR.

Laboratorium selekcjonuje grupę próbek spośród próbek rutynowo badanych w tym laboratorium, co do których ma 100% pewność, że nie są zafałszowane. Próbki te zostają zbadane na aparacie a ich widma absorpcji zapisane w pamięci i oznaczone jako „zaufane”.

Specjalnie posługujemy się widmami próbek występujących w rutynowej kontroli a nie jakimś widmem „książkowym” czy też „idealnym”. Mleko różni się od siebie w zależności od regionu, pór roku, żywienia itp. Chodzi o to, aby widma „zaufane” były maksymalnie reprezentatywne dla widm występujących na danym obszarze i czasie w rzeczywistości.

Podczas rutynowej analizy składu mleka aparat wykonuje w tle drugi rodzaj testu, w którym widma badanych próbek są porównywane ze wszystkimi widmami, które wcześniej zostały zaakceptowane jako „zaufane”. System sprawdza jak bardzo zaufana próbka „pasuje” do każdej z „zaufanych” próbek.

Jeżeli procent dopasowania jest poniżej wcześniej zdefiniowanego progu, na ekranie aparatu pojawia się ostrzeżenie o zafałszowaniu. Może to również wskazywać na niewłaściwą procedurę pobierania próbki lub system transportu.

Analiza mleka - wykrywanie próbek zafałszowanych
Analiza mleka - wykrywanie próbek zafałszowanych

Korzystanie z opcji próbek „zaufanych” w procesie produkcji

Wybierając zestaw „zaufanych” próbek z produktów zakładu przetwórczego z wcześniejszego okresu, możemy wykorzystać aparat Bentley DairySpec FT do upewnienia się, że proces produkcyjne przebiegający teraz w zakładzie spełnia te same rygorystyczne normy co poprzednio. Aparat automatycznie wykryje czy w testowanym produkcie występują nieprawidłowości, na przykład: zmiana receptury, inne składniki lub też problemy z myciem linii produkcyjnej.

Analiza mleka - wykrywanie próbek zafałszowanych

Korzystanie z opcji „zaufanych” próbek przy badaniach stad

W tym przypadku największym i niewątpliwym benefitem użytkownika Bentley DairySpec, który korzysta z opcji „zaufanych” próbek jest możliwość monitorowania spójności i powtarzalności strumienia badanych próbek.

Analiza mleka - wykrywanie próbek zafałszowanych