Nowoczesność w analizie mleka i produktów mleczarskich
Home » Laboratorium analityczne » Zwiększanie wydajności i dokładności miareczkowania za pomocą biurety cyfrowej

Zwiększanie wydajności i dokładności miareczkowania za pomocą biurety cyfrowej

21.01.2022r.

Biurety cyfrowe zrewolucjonizowały sposób przeprowadzania miareczkowania w laboratoriach na całym świecie. Wykorzystywane są do dokładnego dozowania cieczy. W poniższym artykule opisujemy szczegóły dotyczące funkcjonalności cyfrowej biurety, ale wcześniej przyjrzyjmy się samemu pojęciu miareczkowania.

Czym jest miareczkowanie?

Miareczkowanie polega na powolnym i precyzyjnym dodawaniu jednego roztworu o znanym stężeniu (titrantu) do innego roztworu o znanej objętości, ale nieznanym stężeniu (proces miareczkowania). Dokładnie wyjaśniając jest to proces, dzięki któremu można określić stężenie nieznanego roztworu. Miareczkowanie trwa do momentu zobojętnienia reakcji, co często jest rozpoznawane poprzez zmianę koloru. Zwykle laboranci używają biurety do dodawania titranta.

Branże, w których miareczkowanie ma kluczowe znaczenie

 • Produkcja wina – smak wina jest określony przez stopień kwasowości. Od niego zależy również, jak wino zareaguje w procesie starzenia się. Poziom kwasowości mierzy się za pomocą miareczkowania, do którego nie jest wymagany żaden specjalistyczny sprzęt. Uzyskane wyniki informują o konieczności dodania lub odjęcia pewnych składników, które pozwolą zachować jakość wina.
 • Badania opadów – na całym świecie dokonywane są badania opadów i wpływu na zanieczyszczenie środowiska. Proces miareczkowania pozwala na sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia wody deszczowej oraz śniegu. Taka metoda pomiaru jest preferowana z uwagi na brak konieczności używania kosztownego sprzętu, dokładność wyników oraz szybkość ich uzyskiwania.
 • Farmakologia – miareczkowanie jest nieodłącznym krokiem w opracowywaniu leków, gdyż proces ten opiera się w dużej mierze na pomiarach określonych substancji chemicznych. Laboratoria farmaceutyczne stosują miareczkowanie oraz wiele jego odmian wraz z wykorzystaniem różnych specjalistycznych przyrządów, które zapewniają wydajny i dokładny proces.
 • Analiza ścieków – czy ścieki nadają się do ponownego wykorzystania zależy od poziomu ich zanieczyszczenia oraz stopnia przydatności po przefiltrowaniu i oczyszczeniu. Miareczkowanie jest kluczowe, a przy wykorzystaniu odpowiedniego wyposażenia możliwe jest określenie poziomu amoniaku w wodzie, co w połączeniu z innymi reagentami, pozwala na określenie innych rodzajów chemikaliów obecny w ściekach.

Rodzaje biuret dostępnych na rynku

 • Biureta szklana – wykonana ze szkła rurka wyposażona w kranik z zaworem oraz zwężeniem przy wylocie kurka. Zawór odcinający kontroluje przepływ odczynnika z probówki do końcówki. Jest powszechnie stosowana w laboratoriach szkolnych i uniwersyteckich ze względu na niski koszt. Specjalna podziałka informuje o objętości substancji w biurecie.

  Szklane biurety mają swoje wady. Przede wszystkim są delikatne i podatne na rozbijanie. Ich obsługa jest żmudna, ponieważ ręczne używanie kurka w celu odpowiedniego dozowania odczynnika może prowadzić do błędów. Trudnym zadaniem może okazać się także utrzymanie tempa miareczkowania, co prowadzi do uzyskania nieprecyzyjnych wyników.
  Biureta szklana laboratoryjna
 • Biureta cyfrowa – ten rodzaj biurety jest łatwiejszy w obsłudze, ale jest instrumentem stosunkowo drogim w porównaniu z tradycyjną biuretą. Posiada wiele zaawansowanych funkcji, które upraszczają proces miareczkowania. W zależności od modelu biuretę cyfrową można podłączyć do komputera w celu zapisania wszystkich odczytów.

  Chociaż biureta cyfrowa jest pod wieloma względami lepsza niż biureta szklana, nadal istnieje ryzyko uzyskiwania błędnych odczytów. Jaki jest tego powód? Ręczne przekręcenie pokrętła na tubie w celu utrzymania przepływu odczynników. Najmniejszy błąd człowieka może doprowadzić do niepowodzenia badania. Oferowana przez firmę Microlit E-biureta została zaprojektowana w taki sposób, aby skutecznie wykluczyć tego rodzaju nieprawidłowości.

Biureta cyfrowa Microlit E-biureta

Microlit E-biureta to nowoczesny instrument zbudowany z myślą o ergonomii i intuicyjnej obsłudze. Produkt oferuje zaawansowane funkcje, takie jak panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), ruch tłoka z napędem silnikowym oraz trzy domyślnie skalibrowane prędkości dozowania do wykonywania precyzyjnego miareczkowania.

3 domyślnie ustawione prędkości dozowania

 • Dozowanie przy dużej prędkości – dozowanie z prędkością 1,517 ml/s
 • Dozowanie przy niskiej prędkości — dozowanie z prędkością 0,491 ml/s
 • Dozowanie kropelkowe – 0,01 ml na kroplę

Opcja dozowania kropelkowego w biurecie jest udostępniona użytkownikowi do wyboru w momencie zbliżenia się on do punktu końcowego procesu miareczkowania. Umożliwia to dozowanie bardzo niewielkich kropli 0,01 ml w celu uzyskania jak najbardziej dokładnego punktu końcowego.

Panel sterowania z ekranem dotykowym typu TFT

Zrzut ekranu z wyświetlacza biurety cyfrowej Microlit

Ekran dotykowy TFT pomaga użytkownikowi wykonywać szybkie i dokładne miareczkowanie oraz wyświetlać dane numeryczne z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obsługa odbywa się za pomocą rysika – użytkownik musi trzymać go dociśniętego do ekranu, aby wykonać dozowanie i podnieść do góry, aby proces zatrzymać. Funkcja ekranu dotykowego eliminuje również wszelkie błędy paralaksy, które występują w biuretach szklanych, gdy nie są one obserwowane z pozycji prostopadłej.

Ruch tłoka sterowany napędem silnikowym

W biuretach szklanych i cyfrowych dozowanie odbywa się ręcznie, co prowadzi do nieprecyzyjnych wyników. Jednak nasza E-biureta ma ruch tłoka sterowany silnikiem z 3 domyślnie ustawionymi prędkościami, co minimalizuje ryzyko wystąpienia błędu przez czynnik ludzki. Tłok sterowany silnikiem umożliwia także wydajną pracę personelowi laboratorium, ponieważ nie musi on w każdej chwili nadzorować procesu dozowania.

Obsługa biurety cyfrowej Microlit jest niezwykle prosta, o czym można przekonać się po obejrzeniu poniższego filmu: