Nowoczesność w analizie mleka i produktów mleczarskich
Home » Laboratorium analityczne » Jak prawidłowo używać pipety automatycznej – 10 najważniejszych wskazówek

Jak prawidłowo używać pipety automatycznej – 10 najważniejszych wskazówek

19.03.2021r.

Dokładne i precyzyjne pipetowanie jest kluczowym elementem codziennych prac wykonywanych w laboratorium. Bez odpowiedniego przygotowania oraz skupienia, wyniki Twoich eksperymentów mogłyby okazać się mało odtwarzalne i nie byłoby sensu porównywać ich z innymi.

Pipety automatyczne zwane także mikropipetami umożliwiają z niebywałą precyzją w bardzo szybki sposób wykonać pomiar objętości cieszy do nawet 1/10 ułamka mikrolitra (µl). Pomimo dużej dokładności, wszystko zależy od umiejętności użytkownika. Duże znaczenie ma rodzaj opanowanej techniki pipetowania, sposób konserwowania przyrządu,  czy zrozumieniu jego działania pod względem technicznym. Jeżeli już opanuje się te kroki, to można śmiało stwierdzić, że wykorzystuje się te narzędzia w sposób precyzyjny.

Poniżej przedstawiamy 10 podstawowych wskazówek dotyczących dokładnego pipetowania.

1. Zwilż końcówkę pipety

Przed przystąpieniem do właściwego eksperymentu należy najpierw co najmniej trzykrotnie przepłukać końcówkę w celu jej zwilżenia poprzez pobranie oraz usuwanie próbki cieczy do tego samego naczynia. Nieprzepłukanie końcówki może skutkować utratą pobranej próbki poprzez odparowanie cieczy. Wykonanie tej czynności spowoduje zwiększenie wilgotności wewnątrz końcówki i zmniejsza ryzyko jakichkolwiek zmian w dozowanych próbkach.

2. Trzymaj pipetę w pozycji pionowej

Kolumna powietrza ma za zadanie oddzielić ciecz w pipecie od jej cylindra, w którym znajduje się tłok. Z uwagi na grawitację, przechylenie mikropipety do pozycji poziomej spowoduje spłynięcie cieczy do cylindra, co z kolej może doprowadzić do zanieczyszczenia pipety, a nawet poważnego jej uszkodzenia w wyniku korozji.

3. Wykonaj test dokładności pipetowania

Użytkownik może sprawdzić dokładność stosowanej przez siebie techniki pipetowania poprzez wykonanie prostej procedury. Ustaw na pipecie automatycznej zakres objętości próbki, pobierz płyn a następnie dozuj ją do niewielkiego naczynia umieszczonego na wadze analitycznej. Następnie zanotuj masę, jaką wskazuje waga i powtórz cały proces co najmniej 10 razy. Na zakończenie oblicz współczynnik zmienności odczytów stosując poniższy wzór. Jeżeli CV jest większe niż 0,5% musisz zweryfikować swoją technikę pipetowania.

4. Płynnie operuj przyciskiem tłoka

Pipety automatyczne Microlit wyposażone są w dwustopniowy mechanizm tłoka, który ułatwia pipetowanie odwrotne i zapewnia dozowanie ostatniej kropli. Użytkownicy nieprzystosowani do takiego rozwiązania mogą nacisnąć tłok do zbyt mocno do drugiego stopnia, co spowoduje pobranie i wydanie dodatkowej ilości cieczy. Użytkownik w laboratorium powinien upewnić się, że jest w stanie odpowiednio odczytać działanie mechanizmu.

Należy także pamiętać, aby naciskać na tłok płynnym, jednostajnym ruchem. Zbyt gwałtowne naciskanie przycisku może skutkować uszkodzeniem pipety lub niedokładnym wykonaniem pomiaru.

5. Bierz pod uwagę temperaturę otoczenia

Większość pipet automatycznych jest skalibrowana do użytku w temperaturze pokojowej. Często badania wykonuje się także w warunkach laboratoryjnych znaczącą różniących się od temperatury otoczenia. W tego typu sytuacjach, mikropipeta może nie dozować dokładnych objętości. Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie skalibrować pipetę w panującej temperaturze otoczenia.

6. Wybierz odpowiednią pipetę do dozowanej objętości cieczy

Dokładność i precyzja pipet maleje gdy dozowana objętość zbliża się do minimum, z którym pipeta jest w stanie sobie poradzić. Na przykład, jeżeli chcesz pobrać 15 µl cieczy, najlepszym wyborem byłoby wykorzystanie pipety o maksymalnej objętości 20 µl. Nie należy natomiast w tym przypadku używać pipety 1 ml czy 200 µl. Należy wybrać taką pipetę, aby jej nominalna objętość była nieco większa niż najczęściej stosowana objętość pipetowania.

7. Sprawdź, czy pipeta nie jest uszkodzona

Każdego dnia przed rozpoczęciem badań należy sprawdzić stożek cylindra pipety, do którego przymocowuje się końcówkę. Wystąpienie jakichkolwiek uszkodzeń może spowodować wyciek cieczy pomiędzy stożkiem a końcówką pipety. Tego typu wycieki spowodują niedokładne wyniki.

8. Oczyść pipetę przed użyciem

Wbrew powszechnej opinii pipety można regularnie czyścić przy pomocy etanolu 70%. Środek nie spowoduje uszkodzenia, ani nie wpłynie na funkcjonalność urządzenia.

9. Przechowuj pipetę na specjalnym uchwycie

Przechowywanie pipety w pozycji pionowej, zapobiega przedostawaniu się cieczy do cylindra, co zapobiega korozji. Znacząco poprawi to żywotność Twojej pipety.

10. Zmieniaj końcówki

Przy każdej zmianie cieczy na inną należy wymienić końcówkę pipety na nową. Przed wykonaniem każdego eksperymentu zwróć uwagę czy na końcówce nie ma pozostałości cieczy po poprzednim badaniu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pipetach automatycznych marki Microlit, skontaktuj się z nami pod adresem bentleypl@bentleyinstruments.com