Nowoczesność w analizie mleka i produktów mleczarskich
Home » Laboratorium analityczne » Jak czyścić dozowniki butelkowe i biurety cyfrowe?

Jak czyścić dozowniki butelkowe i biurety cyfrowe?

21.10.2022r.

Oczyszczanie sprzętu laboratoryjnego

Przez oczyszczanie sprzętu laboratoryjnego rozumie się usuwanie powietrza/gazu z systemu zamkniętego za pomocą ciśnienia, gazu oczyszczającego lub próżni. Czynność ta eliminuje powietrze bądź pęcherzyki z urządzenia, co nie tylko zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, ale także zapobiega utracie dozowanych cieczy. Aby uniknąć występowania tego typu przypadków, producenci zazwyczaj instalują zawór recyrkulacyjny, zapobiegający utracie odczynnika podczas badań.

Czyszczenie dozowników butelkowych

Czyszczenie dozowników butelkowych odbywa się w podobny sposób. Pomimo, że niektóre urządzenia są wyposażone w specjalistyczne systemy oczyszczania powietrza i obiegu zamkniętego w celu zapobiegania utraty odczynnika podczas dozowania (również, gdy urządzenie nie jest używane). Aby dokładnie oczyścić aparat z powietrza i zapewnić minimalną utratę odczynnika, należy obrócić rurkę wylotową o 90°. Powietrze uwięzione wewnątrz urządzenia jest uwalniane/usuwane poprzez pompowanie w obiegu zamkniętym. To sprawia, że ​​odczynnik wraca do zamontowanej butelki. Po 2-3 krotnym napompowaniu instrument staje się wolny od uwięzionych pęcherzyków powietrza. Wypompowanie powietrza nie tylko pomaga uniknąć zanieczyszczenia, ale także zapobiega błędnym pomiarom.

Dozownik butelkowy Microlit Beatus jest wyposażony w zawór recyrkulacji działający w dwóch trybach, umożliwiający zalewanie urządzenia bez utraty odczynnika. Jeżeli dozownik jest zainstalowany na butelce, należy wykonać poniższe czynności:

 • Aby włączyć, należy obrócić pokrętło recyrkulacji o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 • Następnie przeprowadzić dozowanie 1 do 2 razy, aż w tłoku nie pozostaną żadne pęcherzyki powietrza.
 • Wyłączyć pokrętło recyrkulacji, przesuwając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku dyszy dozującej.
 • Dzięki tym czynnością dozowanie będzie przebiegać bez ryzyka tworzenia się pęcherzyków powietrza.

Czyszczenie biurety cyfrowej

W celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia i występowania błędnych obliczeń podczas miareczkowania, zaleca się prawidłowe przeczyszczenie biurety. Jeśli urządzenie nie zostanie odpowiednio oczyszczone, konieczne będzie przeprowadzenie kolejnej procedury miareczkowania, co spowoduje marnowanie odczynników. Można jednak zapewnić wiarygodność eksperymentu poprzez oczyszczenie biurety we właściwy sposób. Użytkownik ma możliwość ręcznego przeczyszczenia instrumentu, albo użycia automatycznego komponentu do przedmuchiwania.

Poniżej opisano kilka kroków dla ręcznego czyszczenia szklanej biurety:

 • Napełnij biuretę wodą destylowaną (około 5 mililitrów). Ważne jest, aby używać wody destylowanej, ponieważ dzięki temu eksperyment jest wolny od zanieczyszczeń. Biuretę należy napełniać od góry i skrapiać wodą z boku, aby usunąć wszelkie zawieszone cząstki.
 • Przed napełnieniem biurety upewnij się, że zawór odcinający jest w pozycji zamkniętej (poziomej).
 • Następnym krokiem jest przechylenie biurety w taki sposób, aby woda miała maksymalny kontakt ze ścianą biurety bez rozlewania się z góry. Następnie obróć biuretę tak, aby woda destylowana mogła całkowicie wypłukać biuretę. W przypadku zauważenia kropelek wody gromadzących się na bocznej ściance biurety, należy ostrożniej wyczyścić biuretę odpowiednim detergentem do szkła.
 • Usuń nadmiar płynu z wierzchu biurety. Zmień pozycję biurety na pionową i otwórz zawór odcinający, obracając go. Musisz upewnić się, że wykonasz ten krok, trzymając biuretę nad zlewem, ponieważ będzie ona spuszczać płyn z dna. Przekręć kurek do pozycji zamkniętej i dwukrotnie powtórz cały proces płukania.
 • Następnie wypłucz biuretę roztworem titranta. Ma to na celu zapewnienie dokładnego stężenia roztworu. Ważne jest, aby przepłukać sprzęt titrantem, ponieważ cała woda destylowana musi zostać usunięta z biurety, ponieważ może to doprowadzić do rozcieńczenia roztworu titranta, jeśli pozostanie wewnątrz biurety.

Biurety mogą posiadać także funkcję automatycznego oczyszczania, aby zapewnić usuwanie pęcherzyków powietrza z cylindra, co zwykle ma miejsce w przypadku biuret cyfrowych. Po pierwsze, należy zagruntować urządzenie, delikatnie pociągając tłok w górę i wciskając go w dół, aż zetknie się z podstawą. Tę czynność powtórzyć od 4 do 5 razy.

Biureta cyfrowa Microlit jest przeznaczona do dozowania płynów bezpośrednio z butelki ze zbiornikiem bez ryzyka rozpryskiwania i zanieczyszczenia. Przed użyciem naszej biurety, należy wykonać kilka typowych czynności, aby proces dozowania był wolny od pęcherzyków powietrza:

 • Na ekranie głównym panelu sterowania znajduje się tryb czyszczenia. Kliknij opcję, aby aktywować tryb oczyszczania.
 • Po wybraniu trybu użytkownik jest zwykle proszony o przekręcenie pokrętła w celu włączenia trybu recyrkulacji.
 • Po przekręceniu pokrętła do trybu recyrkulacji użytkownik potwierdza działanie i daje zgodę na przeprowadzenie czyszczenia, klikając na ekranie panelu sterowania.
 • Skutkuje to automatycznym czyszczeniem w obrębie cyfrowej biurety. W przypadku podejrzenia, że ​​sprzęt nie został prawidłowo oczyszczony, można powtórzyć cały proces, aż w środku nie będzie pęcherzyków powietrza.

Skontaktuj się z nami pod adresem bentleyPL@bentleyinstruments.com lub numerem telefonu 22 863 90 42, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat e-biurety lub dozowników butelkowych marki Microlit.