Analiza Rose-Gotlieba

Referencyjne oznaczanie zawartości tłuszczu w mleku i produktach mleczarskich.

Moplant jest aparatem do oznaczania zawartości tłuszczu i suchej masy w mleku oraz produktach mleczarskich w oparciu o metody referencyjne: Röse-Gottlieba, Mojonnier’a i Schmidt-Bondzynskiego. Analiza prowadzona jest poprzez ekstrakcję substancji tłuszczowej wykonywaną metodą Röse-Gottlieba. Ze względu na swą dużą dokładność (powyżej 0.02%), metoda ta jest punktem odniesienia dla innych badań. Obecnie jest to najdokładniejszy z dostępnych sposobów badania zawartości tłuszczu w mleku.

Powszechnie znana i stosowana metoda ekstrakcyjna wykonana przy użyciu tradycyjnego sprzętu laboratoryjnego jest bardzo czasochłonna i skomplikowana, a poprzez konieczność wykonywania kolejnych etapów w różnym miejscu i czasie, może nieść ze sobą ryzyko popełnienia błędu. Moplant ułatwia i realizuje cały proces oraz pozwala zaoszczędzić cenny czas dzięki możliwości przeprowadzania wszystkich niezbędnych czynności związanych z oznaczaniem, takich jak rozpuszczanie, ekstrakcja, wirowanie, odparowywanie, suszenie, chłodzenie czy ważenie. w jednym miejscu.

Zapewnia uproszczenie oraz usprawnienie oznaczeń przy jednoczesnym zachowaniu procedur metod referencyjnych. Urządzenie zapewnia bezpieczeństwo pracy dzięki zastosowaniu systemu przeciwwybuchowego. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, posiada łatwo wymienne części i solidną konstrukcję. Urządzenie posiada nowoczesny i ergonomiczny kształt oraz jest łatwe w instalacji. Szybkie, intuicyjne i proste w użyciu ułatwi pracę w laboratorium. Moplant jest bezpieczny w obsłudze ze względu na układy wydechowe i nadciśnienia. Charakteryzuje go niezawodność i długa żywotność. Co istotne, urządzenie zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność wyników.

Moplant jest urządzeniem modułowym, dostępnym w dwóch wersjach: pojedynczej i podwójnej.