Nowoczesność w analizie mleka i produktów mleczarskich
Home » Asortyment » Porównanie wyników analizy wina Vinmetrica z Wine Testing Lab

Porównanie wyników analizy wina Vinmetrica z Wine Testing Lab

07.03.2022r.

Urządzenia do analizy wina od firmy Vinmetrica to sprzęt laboratoryjny dający wyniki o wysokiej dokładności. Producenci zdecydowali się na udział w Międzylaboratoryjnym Programie Przemysłu Wina CTS oraz porównanie wyników analizy własnego sprzętu z innymi produktami do tego przeznaczonymi. Wraz ze 100 innymi laboratoriami przetestowano dwie próbki wina dla maksymalnie 16 parametrów, m.in. wolnego i całkowitego SO2, pH, kwasowości ogólnej, poziomu kwasu jabłkowego i cukru resztkowego. Uzyskano wyniki były zgodne z wynikami pozostałych uczestników.

Collaborative Testing Services (CTS, www.collaborativetesting.com) dostarczyło próbki wina oraz wyniki analiz wykonanych przez gamę różnorodnego sprzętu pomiarowego. Program CTS koncentruje się na analizie chemicznej i fizycznej wina.

W ostatniej turze programu („Cykl 065”) analizą objęto dwa słodkie wina czerwone. W testach wzięło udział około 100 laboratoriów z całych Stanów Zjednoczonych. Dostępne do ​​pomiaru i porównania były następujące parametry: całkowite SO2, wolne SO2, kwasowość ogólna, pH, resztkowe cukry redukujące, kwas L-jabłkowy, %ABV, ciężar właściwy, glukoza + fruktoza, miedź, potas, A420, A520, L- kwas mlekowy, przewodnictwo i metanol. Firma Vinmetrica przesłała wyniki wszystkich parametrów z wyjątkiem miedzi, A420 i A520 – brak sprzętu w ofercie do wykonywania tego typu badań.

W tabeli 1 zaprezentowane zostały wszystkie wyniki testów CTS, które Vinmetrica obecnie oferuje jako zestawy do samodzielnego wykonania przez klientów (pozostałe parametry zostały wykonane w naszym laboratorium w ramach dostępnych usług). Poniżej znajduje się objaśnienie poszczególnych kolumn:

  1. Kolumna 1 informuje o rodzaju wykonanego testu, rodzaju wina oraz produkcie wykorzystanego do pomiaru.
  2. Kolumna 2 pokazuje, która z dwóch próbek wina została przebadana w teście.
  3. „Vinmetrica Mean” to średni wynik z dwóch testów wykonany na urządzeniu Vinmetrica. Wszystkie laboratoria, które zdecydowały się przeprowadzić konkretny test, przeprowadzały go na każdym winie dwukrotnie.
  4. „CTS Grand Mean” jest średnią wyników badań wszystkich laboratoriów przeprowadzonych wszystkimi metodami, które zostały uwzględnione (niektóre analizy zostały odrzucone jako wartości odstające) dla konkretnego testu. W przypadku większości testów różne laboratoria mogą stosować różne procedury.
  5. „Grand Standard Deviation (GSD)” to nazwa dla odchylenia standardowego CTS między laboratoriami od średniej głównej CTS wszystkich uwzględnionych wyników. GSD jest miarą zmienności wszystkich wyników tego testu. Można by oczekiwać, że prawidłowy wynik będzie mieścił się w przedziale ±2 GSD, a na pewno ±3 SD, Grand Mean.
  6. „CPV” (porównawcza wartość wydajności) to różnica między średnią wyników Vinmetrica a średnią ogólną podzieloną przez GSD. Im liczba bliżej zera, tym lepsza zgodność wyniku z wynikami innych laboratoriów. Wartość mniejsza niż ±2 zawsze będzie akceptowalna. Jeśli CPV wynosi powyżej ±3, wynik jest uznawany za wysoce wątpliwy i w większości przypadków zostanie odrzucony, w zależności od liczby laboratoriów biorących udział w teście. Każdy odrzucony wynik jest oznaczony czerwonym znakiem X.
  7. „labs included / labs submitted” pokazuje ilość uwzględnionych laboratoriów oraz ilość uwzględnionych wyników. Na przykład 99 laboratoriów przedstawiło wyniki dla wolnego SO2, ale tylko 92 były na tyle bliskie, aby można je było uwzględnić w statystykach.

Vinmetrica - analiza parametrów win

Tabela 1. Wyniki analiz przeprowadzonych za pomocą produktów Vinmetrica w badaniu CTS 065.

Wolne SO2

Najpierw spójrzmy na wyniki wolnego SO2. Badania wykonane za pomocą zestawu Vinmetrica SC-300 są zbliżone do ogólnej średniej wyników dla obu próbek (0,19 dla próbki 29 oraz 1,34 mg/L dla próbki 30). Biorąc pod uwagę  dokładność metody Rippera SO2, AO oraz innych metod, są to wyniki zgodne z oczekiwaniami. Świadczy o tym również CPV poniżej ±1. Zauważ, że w Tabeli 2 poniżej większość laboratoriów używało miareczkowania Rippera (tak jak my) lub utleniania (AO) w celu określenia wolnego SO2. Ogólnie rzecz biorąc, metody Ripper miały tendencję do uzyskiwania nieco wyższych wyników od średniej wyników. My byliśmy nieco niżej.

Vinmetrica - porównanie wyników SO2

Tabela 2. Metody stosowane do oznaczania wolnego SO2 w badaniu CTS 065.

Wartości pH

Vinmetrica uzyskała bardzo zbliżony wynik do ogólnej średniej, zaś CPV wyniosło poniżej 1,7. Badanie było wykonane w 2020 roku. W tej chwili nasze sondy pozwalają na pomiar pH z dokładnością lepszą niż ±0,02 jednostki.

Wartości TA

Jak widać, uzyskane wyniki niemal idealnie pokrywają się z ogólną średnią. 

Całkowite SO2

Biorąc pod uwagę dość dużą zmienność tego parametru we wszystkich laboratoriach, nasze wartości poniżej -1,8 CPV wypadają na dobrym poziomie.

Kwas L-jabłkowy

Testy zostały przeprowadzone na dwa sposoby, ale ponieważ CTS pozwala na zgłoszenie tylko jednej metody, wybraliśmy wartości określone przez HPLC w naszym laboratorium. Jednak na Tabeli 1 umieściliśmy także wyniki badania przeprowadzone za pomocą zestawu Vinmetrica SC-50. Widać, że obie metody dają wartości, które są w zgodne z ogólną średnią CTS. Stosowana przez nas metoda HPLC mieściła się w zakresie -0,5 CPV; zaś metoda SC-50 w granicach 2,4 CPV

Test redukcji cukru resztkowego

Wyniki były dość zbliżone do ogólnej średniej CTS (mniej niż 0,41 CPV). Nasz zestaw spisuje się znakomicie! 🙂

Test zawartości alkoholu (ABV)

W przypadku próbki 30 wynik był zadawalający. Próbka 29 uzyskała zaś nieakceptowalny wynik -6,5 CSV.

 

Jak widać w powyższym badaniu, zestawy do analizy wina firmy Vinmetrica gwarantują dużą precyzję pomiarów. Firma Bentley Polska jest oficjalnym dystrybutorem sprzętu Vinmetrica. W swojej ofercie posiadamy zarówno modele SC-100 / SC-300 do pomiaru wolnego i całkowitego SO2, pH i kwasowości, ale także sprawdzamy na życzenia zestawy do monitoringu fermentacji jabłkowej (MLF) oraz oznaczania cukrów resztkowych.

Źródło: https://vinmetrica.com/vinmetrica-compares-well-with-wine-testing-labs/