Certyfikat MicroVal dla urządzeń Bentley Instruments